Adobe Reader XI: An internal error occurred

Při instalaci aplikace Adobe Reader na Windows Server 2012 R2 s terminálovým přístupem (remote desktop services) nastává situace, kdy jakékoliv spuštění Adobe Readeru končí chybou “An internet error occurred”.

Adobe Reader zvyšuje bezpečnost pomocí zavádění sandboxovaného režimu. Bohužel toto nefunguje pro RDS na Windows Server 2012 R2.

Řešením je vypnout Protected Mode pomocí zásahu do registru:

HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Policies\Adobe\Acrobat Reader\11.0\FeatureLockDown

Zde vytvořte nový DWORD s názvem bProtectedMode a hodnotou 0.

Advertisement

Vlastní instalace Adobe Reader

Víte o tom, že instalaci Adobe Readeru si můžete zcela přizpůsobit svým potřebám? Po její úpravě získáte potřebný MSI balíček a MST soubor, který můžete automatizovaně rozeslat do sítě.

MSI je soubor instalačního balíčku služby Microsoft Windows Installer

MST je transformační soubor pro Windows Installer. Definuje chování installeru, výběr komponent a dalších nastavení pro bezobslužnou instalaci.

  1. V první řadě je nutné stáhnout aplikaci Adobe Reader. Já jsem použil Adobe Reader 10.1 CZ.
  2. Dále potřebujeme nástroj Customization Wizard for Reader X, který nainstalujeme.
  3. V dalším kroku je nutné ze stažené instalace Adobe Readeru vyextrahovat MSI balíček. K tomu nám poslouží příkaz AdbeRdr1010_cs_CZ.exe –nos_o”c:\temp” –nos_ne. Příkaz se může měnit v závislosti na verzi zdrojového souboru a adresáře, kam chceme soubor rozbalit.
  4. Nyní přichází čas na spuštění Adobe Customization Wizard. Z nabídky File zvolíme Open a vybereme soubor AcroRead.msi z adresáře c:\temp (za předpokladu, že jsme nezvolili jinak).
    Adobe Customization Wizard
  5. Nyní získáme plnou možnost konfigurace instalace Adobe Readeru. Z vlastní zkušenosti doporučuji vypnout vytváření zástupce na ploše (Shortcuts) a zrušit automatické aktualizace (Online and Acrobat.com Features), případně vypnout “obtěžování” s licenčním ujednáním.
  6. Nyní balíček uložíme, čímž nám v adresáři s MSI souborem přibyl transformační soubor AcroRead.mst.

Upravenou instalaci spustíme z příkazového řádku jako AcroRead.msi TRANSFORMS=AcroRead.mst (vzdáleně lze využít PSEXEC), nebo správným přiřazením do GPO.

Jak zablokovat Adobe Reader 9 auto update

Adobe-Acrobat-Reader-iconAdobe – jedna z dalších velice neoblíbených firem. Jejich produkt Adobe Reader je považován za standard jako čtečka PDF dokumentů, bez jejich flash playeru je web tak nějak neplnohodnotný.

Největší bolestí jsou jejich aktualizace. Žádný hromadný aktualizační nástroj není, nebo alespoň o něm nevím. Navíc si aktualizace spouští jak chtějí a obtěžují tím uživatele, které na ně stejně nemají v případě users skupiny práva.

Nejlepším řešením je aktualizace vypnout a provádět je ručně, např. podstrčením MSI balíčku při logon skriptu.

Jak nejlépe update vypnout? Běhání kolem všech stanic v síti a klikáním na Edit – Preferences – Updater rozhodně není ideálním způsobem.

Naštěstí existuje možnost zasáhnout do registru a aktualizace vypnout centrálně. Stačí v následující cestě registru

HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Policies\Adobe\Acrobat Reader\9.0\FeatureLockdown

vytvořit 32bitový dword “bUpdater” s hodnotou “0

Dalším častým problémem po update je nutnost uživatele souhlasit s EULA. Nejednou se stalo, že se ozval zmatený uživatel na kterého se místo otevřeného dokumentu “usmívala” žádost na potvrzení licenčních podmínek. Řešením je opět úprava registru. V cestě

HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Adobe\Acrobat Reader\9.0\AdobeViewer

vytvoříme dword klíče “EULA” s hodnotou “1” a “Launched” s hodnotnou “1”. Nyní již při prvním spuštění nebude EULA jakkoliv obtěžovat.