Jak na hromadné úpravy v systémových službách (services)

V určitých případech se nám může stát, že na velkém množství počítačů potřebujeme udělat úpravu v systémových službách. Opět si ukážeme, že běhat kolem stanic není nejsnadnější řešení.

Služba Windows je v operačním systému Microsoft Windows speciální program, který je spuštěn dlouhodobě a není v přímém kontaktu s uživatelem (na rozdíl od běžných aplikací). Služba Windows se spouští při startu operačního systému, případně automaticky v případě potřeby nebo ručním zásahem uživatele. Koncept služeb Windows je obdobou unixového démona.

Jak hromadně upravit službu

serivcesPokud potřebujeme základní úpravy služby (zastavení, spuštění, zakázání service) a zároveň máme k dispozici doménu na Windows 2008, nebo novějším a klientské stanice s Windows 7, Vista, případně XP s rozšířením Group Policy Preference Client Side Extensions můžeme použít tzv. GPO Prefences.

V Group Policy Management editoru přejdeme do Computer Configuration\Preferences\Control Panel Settings a zda do položky “Services”. Zde již velice snadno přidáme nový záznam pro úpravu služby.

Jak upravit službu bez GPO Preferences

V případě, že používám starší verzi domény, nebo nechci uvedený způsob použít je možnost udělat změnu zásahem do registru.

Windows services se v registrech nacházejí v následující cestě:

HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services

Nyní pod položkou s názvem služby nalezneme několik klíčů. Nás bude zajímat klíč “Start”. Jeho hodnota určuje, jakým způsobem se služba bude spouštět.

  1. Služba se spouští při inicializaci jádra systému (např. ovladače)
  2. Služba se spouští automaticky bez ohledu na druh služby
  3. Služba se spouští ručně
  4. Služba je zakázána

Jak službu úplně odstranit

Pokud službu potřebujeme úplně smazat, použijeme klasický příkazový řádek (ve Win Vista/7 s právy správce) se syntaxí

sc delete ServiceName, tj. například sc delete “FortiClient SSL VPN”

Advertisement