Jak zakázat Java update pomocí registru

Aktualizaci Java SE lze velice snadno hromadně zakázat pomocí registrů. Je však třeba použít rozdílnou metodu pro 32bitové a 64bitové Windows.

32bitová Windows

V cestě HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\JavaSoft\Java Update\Policy vytvoříme dword “EnableJavaUpdate” s hodnotou “0” a dword “EnableAutoUpdateCheck” s hodnotou nula.

64 bitová WIndows

V cestě HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Wow6432Node\JavaSoft\Java Update\Policy vytvoříme dword “EnableJavaUpdate” s hodnotou “0” a dword “EnableAutoUpdateCheck” s hodnotou nula.

Advertisement